دستگاه EMG تحقیقاتی

دستگاه ثبت سیگنال حیاتی EMG

?

۲ – ۴ – ۸ کانال

رزولوشن ۲۴ بیت

فرکانس نمونه برداری ۱k و ۲k هرتز

نویز ورودی کمتر از ۱ میکرو ولت

دارای لید شیلددار

ثبت سیگنال نرم افزار LABVIEW

آنالیز سیگنال محیط GUI نرم افزار MATLAB