دستگاه ECG تحقیقاتی

دستگاه ثبت سیگنال حیاتی ECG

32107

۱۲ لید

رزولوشن ۲۴ بیت

فرکانس نمونه برداری ۲۵۰ و ۵۰۰ هرتز

ثبت سیگنال نرم افزار LABVIEW

آنالیز سیگنال محیط GUI نرم افزار MATLAB

نمونه سیگنال ECG دستگاه :

photo_2017-03-03_14-37-33