دیتالاگر ۳۰ روزه دما

دیتالاگر ۳۰ روزه دما با خروجی USB

OM-MICROLITE_l

نمایشگر کم مصرف جهت نمایش دما

خروجی ۳۰ روزه دما از طریق USB

کم مصرف

دقت دما ۰٫۱ سانتی گراد

امکان سفارشی سازی دستگاه توسط شرکت