دستگاه EEG تحقیقاتی

دستگاه ثبت سیگنال حیاتی EEG

eeg

۸ – ۱۶ – ۳۲ کانال

رزولوشن ۲۴ بیت

فرکانس نمونه برداری ۲۵۰ و ۵۰۰ هرتز

نویز ورودی کمتر از ۱ میکرو ولت

قابلیت محاسبه امپدانس

ثبت سیگنال نرم افزار LABVIEW

آنالیز سیگنال محیط GUI نرم افزار MATLAB