محصولات

فشارسنج تحقیقاتی

اندازه گیری فشار از ۰ تا ۳۰۰ میلیمتر جیوه

اندازه گیری فشار سیستولیک، دیاستولیک، MAP و نرخ ضربان قلب

نرخ نمونه برداری ۵۰۰ هرتز

نرم افزار مانیتورینگ و پردازش سیگنال LABVIEW

فشارسنج دیجیتال بدون جیوه

photo_2017-02-22_09-29-38

اندازه گیری فشار از ۰ تا ۳۰۰ میلیمتر جیوه

امکان مارک نمودن فشار سیستول و دیاستول

نمایش فشار بصورت بار و اعداد دیجیتال

تغذیه مدار از ۳ باطری نیم قلم

دستگاه ثبت سیگنال حیاتی EEG

photo_2017-02-22_09-29-21

Untitled

۸ – ۱۶ – ۳۲ کانال

رزولوشن ۲۴ بیت

فرکانس نمونه برداری ۲۵۰ و ۵۰۰ هرتز

ثبت سیگنال نرم افزار LABVIEW

آنالیز سیگنال محیط GUI نرم افزار MATLAB

دستگاه ثبت سیگنال حیاتی EMG

۲ – ۴ – ۸ کانال

رزولوشن ۲۴ بیت

فرکانس نمونه برداری ۲۵۰ و ۵۰۰ هرتز

ثبت سیگنال نرم افزار LABVIEW

آنالیز سیگنال محیط GUI نرم افزار MATLAB

دستگاه ثبت سیگنال حیاتی ECG

۱۲ لید

رزولوشن ۲۴ بیت

فرکانس نمونه برداری ۲۵۰ و ۵۰۰ هرتز

ثبت سیگنال نرم افزار LABVIEW

آنالیز سیگنال محیط GUI نرم افزار MATLAB

 

دیتالاگر ۳۰ روزه دما با خروجی USB

OM-MICROLITE_l

نمایشگر کم مصرف جهت نمایش دما

خروجی ۳۰ روزه دما از طریق USB

کم مصرف

دقت دما ۰٫۱ سانتی گراد

امکان سفارشی سازی دستگاه توسط شرکت